Shakespeara by dostalo

Hamlet auf Deutsch

*Dnešní historka se vrací do doby, kdy Ema ještě byla učitelkou, a vyžaduje základní znalost němčiny*

Hodina němčiny jednoho chladného říjnového rána, falešní začátečníci. Na obrázku je herec, v ruce drží lebku.

Ema: Was ist dieser Mann von Beruf?
Student: Schauspieler! Herec! Být, či nebýt!
Ema: Stimmt. Und wie sagt man „Být, či nebýt“ auf Deutsch?
Student: To vím, to je lehký: „Es war, nicht wahr?“

Shakespeara by to určitě dostalo taky.