autorita

Ema má autoritu

Červen 2015, pondělí večer, kurs finštiny pro začátečníky. Čte se dialog z hotelové recepce.

Ema: Tak a teď si tu situaci nasimulujeme a zahrajeme si krásnou, hodnotnou scénku na téma ‚mluvím finsky na recepční‘.
Studentka 1+2: Neeee!!!
Ema: Protesty jsou marné. Stačí mi úplná kostra, ale chci vidět výsledky své roční práce, dámy. Chci vidět, jak se finsky domluvíte ve finském hotelu. Jedem!
Studentka 1/hotelový host: Puhutteko englantia? (Mluvíte anglicky?)
Studentka 2/recepční: Joo. (Jo.)
Studentka 1 /vítězoslavně/: Excellent! I have a reservation here………

kmjp03.jpg